Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), son zamanlarda oldukça popüler olan bir terapi yaklaşımıdır. Zaman tasarrufu sağlaması, işbirlikçi bir yapısının olması, çözüm odaklı olması bu terapi yönteminin popüler olmasına yardımcı olmuştur.

BDT, kişilerin yaşadığı olaylardan çok, kişilerin bu olaylara yaptıkları yorumlarla ilgilenmektedir.  Yani, kişilerin geçmişte yaşadıkları sorunları veya gelecekle ilgili planlarını değil “şimdi” bu duruma nasıl tepki verdiklerini incelemektedir. Bunu incelerken “duygu, düşünce ve davranış” üçlüsünü kullanır. Bu terapinin varsayımına göre işlevsiz bazı düşünce ve düşünce tarzları rahatsız edici bir takım duygu ve davranışların geliştirilmesine neden olarak yaşantıları şekillendirir.

BDT, tamamen yapılandırılmıştır ve her seansın ne kadar süreceği, o seansta ne konuşulacağı önceden belirlenmektedir. Bu terapi, danışan ve terapistin eşit rol aldığı bir ekip çalışmasıdır. Seanslara başlarken terapi sonunda ulaşılacak hedefler belirlenir ve her bir seans bunun çevresinde yapılandırılır. Seans esnasındaki kazanımlarının dış dünyaya da aktarılması için her seans danışanla birlikte “ev ödevleri” planlanmaktadır. Aynı zamanda seans içinde kişilerin kaçındıkları, yaşamak istemedikleri durumlara kişiyi alıştırmak için davranışçı bir teknik olan “exposure” (alıştırma) kullanılır.

Danışan ve terapist arasında güvenli bir iletişim sağlandıktan sonra kişilerin yorumları, çarpıtmaları (zihin okuma, aşırı genelleme gibi), işlevsiz olan düşünce tarzları ve davranışları değerlendirilerek çeşitli tekniklerle kişilerin bunlarla baş etme tarzları gözden geçirilir. Terapinin en büyük amaçlarından biri, hedeflere ulaşılıp terapi sonlandırıldıktan sonra kişi benzer problemler yaşarsa, bunlarla terapide öğrendiği yöntemlerle baş edebilmesidir.

BDT,  her ne kadar depresyonu temel alarak geliştirildiyse de kişilerin yaşadığı tüm ruhsal zorlantılarda kullanılabilmektedir. Panik Bozukluk, Anksiyete Bozuklukları, Sosyal Anksiyete, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB),  Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, ilişki problemleri, cinsel problemler gibi pek çok sorunda etkinliği kanıtlanmıştır.

Call Now Button
%d blogcu bunu beğendi: